Teknikens idéhistoria – Kursintroduktion

Kursens tematik
Upplägg och omfattning
Förväntningar och arbetstakt
Examination
Kurslitteratur och föreläsningar

Olika sätt att se på teknologier, ett exempel

Teknik är aldrig bara teknik. När Bromma flygplats invigdes 1936 höll Kung Gustav V invigningstalet och Prins Bertil var den första att landa som passagerare till flygplatsen vid samma ceremoni. Kungafamiljens närvaro vid det tillfället var ingen slump utan hade stort symboliskt värde. Att vid denna tid konstruera en modern och arkitektoniskt tidstypisk nod som band ihop Sverige med resten av världen via modernitetens transportmedel, flygplanet, var en nationell bragd utan dess like.  Genom flygtekniken kunde Sverige visa utåt att vi också var med i det teknologiska racet och därmed i det civilisatoriska framåtskridandet.  Från och med 1936 skulle Bromma flyggplats ta emot statschefer, regeringschefer och ministrar  från utlandet och de senast utvecklade flygplanen lyfte och landade härifrån. Baksidan med flygplanstekniken var förstås också där. Det hotande luftkriget, en del av det nya ”totala kriget”, verkade kunna förinta den urbana metropolen och hela civilisationen med den om inte teknologin hanterades med rätt moral och fasthet. Flygets nya tid verkade lova både utopi och dystopi.

Bromma flygplats invigning 1936
Under invigningen av Bromma flygplats 1936 representerade flaggorna diplomatiskt vilka nationer Sverige sökte se sig teknologiskt jämlika med.
Händelsen är i dag närmast bortglömd. Bromma flygplats är idag att betrakta som en inrikes andra hands flygplats som med sitt ruffiga och stötvis renoverade yttre snarare väcker miljökritik än romantisk nationalism. När vi talar om flygkommunikationer och flygtekniken i vår samtid, talar vi om den på ett annat sätt än hur folk gjorde under 1930-talet.   Dess kritiker ser utsläppen och miljöfaran och dess försvarare talar i termer av ekonomi, tillväxt och kommunikationer.  Även om kriget från luften fortfarande är förknippat med modern krigföring står inte flygplanstekniken som symbol för dess absoluta destruktiva kraft. Förslag på nedläggning och förslag på flygskatter väcker istället enorm nationell debatt just för att flygkommunikationer har blivit så hårt förknippat med de miljöproblem och klimatförändringar som idag framstår som det största hotet mot mänskligheten.  Samtidigt kunde inte någon förutspå detta under  1930-talet.

Kursens tematik

Som mitt exempel med flygplanstekniken så förändras vår- och samhällets syn på teknikens mening och nytta över tid och det är just det den här kursen ska handla om. Under den här kursen ska vi undersöka hur teknologier har utvecklats, etablerat sig och betraktats genom historien och hur de samverkar och påverkar det kringliggande samhället. På vägen dit ska vi diskutera plogar, hästar, vattenhjul, konserver och klockor, men också hur människors konsumtionsmönster och staters  inverkan har påverkat teknologierna och hur vi använder dom. I grunden ligger också stora frågor och pyr. Vad är egentligen teknologi,  vem bestämmer begreppets innehåll och funktioner och vem, eller vad, är det egentligen som styr den tekniska utvecklingens riktning?

Kursens upplägg och omfattning

Sommarkursen Teknikens Idéhistoria 7,5hp, ges av Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet under sommarmånaderna 2018. Kursen kommer att ges på halvfart över 10 veckor under perioden juni till augusti, veckorna 23 – 32.  Kursen har inga obligatoriska träffar och undervisningen kommer huvudsakligen bedrivas via Umeå Universitets lärplattform Cambro. Tillgång till internet är en förutsättning.

Anmälan öppnar 19:e februari och stänger den 15:e mars. Behörighetskravet är endast grundläggande behörighet.

För att söka denna kursen kan du gå in på www.antagning.se
För att se kursens officiella kursplan på www.umu.se klicka här

Förväntningar, förutsättningar och arbetstakt

Kursen ges på 50% arbetstakt. Det betyder  en förväntad studietid på ungefär 20 timmar i veckan. I praktiken kommer det dock variera något. Vid inledningsskedet av kursen kommer kursdeltagarna ges några obligatoriska reflektionsuppgifter om sig själva och sin omvärld som ska ventileras under ett nätseminarium på lärplattformen Cambros forum. Innan juni är slut följer vi upp med ytterligare ett obligatoriskt seminarium med tema genus. Mot slutet av kursen kommer vi också ha ett obligatorisk nätseminarium med tema ”teknik, politik och identitet” och snart därefter kommer hemtentamen att presenteras. Således kommer de första och sista veckorna vara något mer intensiva.

Däremellan, juli månad, kommer innebära mer eller mindre självstudier i form av läsning och förberedelse inför nästa seminarium, men kom ihåg att gå in och titta efter notiser och uppdateringar minst en gång i veckan. Cambro och forumet där kommer givetvis vara öppet för diskussion mellan studenterna. Om ni har frågor till lärarna går det också bra att ställa dom där.

Det kan dock vara bra att veta att inga av de obligatoriska nätseminarierna kommer kräva samtidigt deltagande av alla studenterna och lärarna vilket kommer ge stor flexibilitet vad det gäller ditt eget arbete. Istället kommer de att vara tidsbegränsade till en period av 5 dagar (onsdag till söndag) så att du har en viss tid på dig att kommentera och diskutera. För att seminarierna ska bli givande gäller det dock att du förbereder dig.

Kom också ihåg att en förutsättning för att det här ska fungera är att ni har tillgång till en stabil internetuppkoppling!

Kursens examination och betygsättning

Kursen examineras genom dels deltagande på två obligatoriska nätbaserade seminarier, och dels genom två kunskapsprov i form av en krysstenta och en avslutande hemtenta. Betygsgraderna är som följer:

Icke godkänd
Godkänd
Väl godkänd

Som förberedelse till nätseminarierna kommer du att behöva antingen läsa ett antal texter eller göra en skrivuppgift och förbereda ett inledande inlägg på forumen. Sen gäller det att läsa andras inlägg, reflektera och kommentera. Mer detaljerade instruktioner kommer att ges inför seminarierna.

Betygsättningen på kursen kommer att baseras på inlämningsuppgiften och inte på seminarierna, men ett fullföljande av seminarieuppgifterna kommer vara en förutsättning för att betyg ska kunna sättas på kursen.

Kurslitteratur, föreläsningar och kursens kronologiska omfång

Kursens huvudsakliga litteratur är Bosse Sundins bok Den kupade handen, som trots sin ålder ger en bra introduktion till ämnet även idag. Jag rekommenderar starkt att du som kursdeltagare införskaffar den senaste utgåvan från 2006. Utöver Bosse Sundins bok tillkommer ett antal vetenskapliga artiklar och sekundärlitteratur. Dessa kommer att fungera som stöd vid de två seminarierna och även som hjälp vid hemtentan.

Sundins bok sträcker sig över en mycket lång tidsperiod i mänsklighetens historia och bokens kronologiska omfång kommer att även fungera som kursens tidsaxel. Men, det huvudsakliga fokuset på våra diskussioner och de föreläsningar som kommer ges kommer att vara på 1800- och 1900-talets historia. Även om antiken och medeltiden är otroligt intressanta, så finns de mest tillfredsställande svaren om vår nutids syn på teknik att hämta i de senaste århundradenas utveckling och således är det där vi kommer att dröja i diskussionerna.

Kursansvarig och kontakt

Jag som är kursansvarig för sommarkursen teknikens idéhistoria heter Peter Bennesved och jag är doktorand i Idéhistoria vid Institutionen för idé- och samhällstudier vid Umeå Universitet.

Mitt forskningsprojekt heter ”fullträffsäkert – ett århundrade med det svenska skyddsrummet” och som titeln antyder är mitt huvudfokus skyddsrummets svenska idéhistoria. Forskningsprojektet tar avstamp i mellankrigstiden och syftet är att undersöka hur Svenska staten lyckades bygga upp en av världens största säkerhetsinfrastrukturer i form av skyddsrum. Under kursens gång kommer jag att prata om min forskning men ni är också välkomna att ta del av en del av materialet jag arbetar med på sidan www.civilforsvaret.humaniora.se.

Om ni vill komma i kontakt med mig gör ni det allra lättast genom att skicka ett mail till mig: peter.bennesved@umu.se. Under kursens gång kommer det också gå bra att skicka meddelande till mig via lärplattformen Cambro.

Annan information hittar ni också på Umeå Universitets officiella kontaktsida.