Riktlinjer för våra nätseminarier

Nätseminarier

  • När vi skriver i forum på nätet är det lätt att missförstå varandra. Kom därför ihåg att vara noggrann när du skriver. Skriv tydligt, korrekturläs både en och två gånger för att se till så att ditt budskap kommer fram på ett konstruktivt sätt.
  • Dela inte andras inlägg utanför Cambros forum
  • Behandla dina medstudenters inlägg med respekt och värdighet även om dina åsikter skiljer sig. Olika ståndpunkter i en fråga är det som gör den värd att diskutera och det vill vi uppmuntra.
  • Delta och var med i alla aktiviteter för din och andras skull. Om du inte bidrar med något, får du inte heller något tillbaka.

Dessa riktlinjer är utvecklade utifrån Michelle Pacansky-Brocks metoder för undervisning