Schema och kurslitteratur

Preliminärt Schema och hålltider

Kom ihåg att inga obligatoriska uppgifter kommer att kräva närvaro vid ett visst klockslag utan seminarier och hemtentamen ska slutföras över ett tidsspann på fem till sju dagar.

– Juni –

Vecka 22:

Registrering, logga in på cambro.

Vecka 23: 

4 Juni: Kurstart!
5-8 Juni: Kursintroduktion och deltagarpresentation, genomgång av litteraturen, introducerande föreläsning. Börja läs!

Vecka 24:

13-17 Juni: Obligatoriskt Nätseminarium 1: ”Vad är teknologi?”

Vecka 25:

Tematiska föreläsningar

Vecka 26:

27 juni-1 Juli: Obligatoriskt Nätseminarium2: Genus/Teknik

– Juli –

Vecka 27-29:

Egna studier, litteraturläsning och förberedelser inför
Nätseminarium 3.

Vecka 30:

26-28 juli: Introduktion till seminarietexterna och seminarietemat

– Augusti –

Vecka 31:

1-5 augusti: Obligatoriskt nätseminarium 3: ”Politiska och identitetsskapande teknologier”

Vecka 32:

6-12 augusti: Hemtentamen

Vecka 34:

Preliminärt: Om-seminarium 1-3

Vecka 35:

Preliminärt: Omtenta 27 aug – 2 september

 

Obligatorisk kurslitteratur

Sundin Bosse
Den kupade handen : historien om människan och tekniken
2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)

Övrig litteratur

Övriga texter till kursen kommer att distribueras som PDF-filer via Umeå Universitets lärplattform vilket betyder att ni inte behöver införskaffa dom på egen hand. För den som inte kan vänta, eller hellre vill läsa texterna i sin ursprungliga form finns dock samtliga texter att läsa i följande antologier. Exakt vilka kapitel det rör sig om i varje bok meddelas under kursens gång och fler texter kan tillkomma:

Sundin Bosse, (redaktör)
I teknikens backspegel : antologi i teknikhistoria.
Stockholm : Carlsson : 1987 : 399 s. :
ISBN: 91-7798-133-2 (inb.)

Blomkvist, Pär & Kaijser, Arne (redaktörer),
Den konstruerade världen: tekniska system i historiskt perspektiv.
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion, : 1998 : 347 s. :
ISBN: 91-7139-389-7 (inb.)

Lundin, Per, Stenlås, Niklas & Gribbe, Johan (redaktörer),
Science for welfare and warfare: technology and state initiative in cold war Sweden. Sagamore Beach : Science History Publications, MA : 2010 : 314 s. : ISBN: 0881354252.

Hornborg, Alf,
Myten om maskinen: essäer om makt, modernitet och miljö,
Göteborg : Daidalos : 2010 : 278 s.
ISBN: 978-91-7173-320-7 (inb.)
För att se kursens officiella kursplan på www.umu.se klicka här